Beninca Centrala sterująca THINK.P

Centrala THINK z podłączonymi przyciskami otwórz, zamknij, STOP.